February 8, 2023

600x600bb.jpg

Với ứng dụng Easy OceanBank Mobile, chiếc điện thoại thông minh của bạn sẽ trở thành một ngân hàng di động 24/7, một công cụ thanh toán, quản lý tài chính tuyệt vời mọi lúc mọi nơi và hơn thế nữa.
Các chức năng chính:
Truy vấn số dư và lịch sử giao dịch các loại tài khoản thanh toán, tài khoản vay, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng.
Chuyển tiền trong và ngoài hệ thống nhanh chóng qua số tài khoản, số thẻ, số điện thoại.
Thanh toán hóa đơn: hóa đơn di động trả sau, điện nước, truyền hình.
Nạp tiền điện thoại
Mở, tất toán tài khoản tiết kiệm online
An toàn, bảo mật tối đa với xác thực OTP, sinh trắc học
Quản lý danh bạ thụ huởng
Chia sẻ ứng dụng
Hãy trải nghiệm ngay hôm nay. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Hotline 24/7: 1800 5888 15 (miễn phí)
Website: http://www.oceanbank.vn/ 
Chi nhánh gần nhất: http://oceanbank.vn/network.html

Easy OceanBank Mobile app provides you an excellent payment and financial management tool via using your smart phone anytime, anywhere.
Features:
Check account balance and transaction history of current accounts, loans, savings, credit cards.
Internal/external transfer
Bill payments: telco postpaid, electricity, water, cable television
Phone topup
Open, withdraw online savings account
Safe and secure transaction with OTP and biometric authentication
Beneficiary setting
Share Easy OceanBank Mobile application with your friends
For more details, please contact or visit us at:
Hotline 24/7: 1800 5888 15 (free call)
Website: http://www.oceanbank.vn/
Find the nearest branch at: http://oceanbank.vn/network.html

See also  Urdu on Photo – Urdu Designer

392x696bb.png
392x696bb.png
392x696bb.png
392x696bb.png
392x696bb.png

By Ocean Commercial One Member limited liability Bank

Download from Itunes